Hua Yang Shao Nian Shao Nu: Lu Rui Xi
wait....so the joke wasn't even aimed at Taylor Swift?